Medlemsbetingelser

Betingelser for brug af GNIST

1. Accept af betingelserne

1.1 Når du opretter en GNIST-konto i signup-formularen, accepterer du nedenstående betingelser.

1.2 Disse Betingelser (herefter benævnt: Betingelserne) er gældende mellem Dinero (Visma Dinero ApS CVR-nummer: 34731543) og “Brugeren”: som er den, der opretter sig med navn og mail. Brugeren er ansvarlig for, at navn og mail er angivet korrekt.

1.3 Ved accept af Betingelserne får du fri adgang til GNIST, som er et website med videomateriale, der har til formål at gøre Brugeren klogere på aspekter inden for iværksætteri og drift af en selvstændig virksomhed.

1.4 Din konto giver dig personlig adgang til GNIST og må derfor ikke videregives til andres brug.

2. GNIST-kontoens varighed

2.1 Aftalen mellem dig, som Bruger, og Dinero træder i kraft ved oprettelse af en konto og løber indtil Brugerforholdet ophører i overensstemmelse med disse Betingelser.

3. Omfang og indhold

3.1 Dinero forbeholder sig retten til at kunne foretage ændringer af sammensætningen af indholdet og øvrige forhold herunder konceptuelle ændringer.

3.2 Dinero kan foretage opdateringer og forbedringer af websitet, samt ændre websitets opbygning og udseende. Opdateringer og forbedringer kan ske uden varsel.

4. Driftsstabilitet

4.1 Dinero tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Dineros kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende.

4.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Dinero sig på at genskabe normal drift hurtigst muligt.

5. Ophør

5.1 Brugeren kan til enhver tid kontakte [email protected] for at få slettet sin GNIST-konto.

5.2 Såfremt der sker form for væsentlig overtrædelse af Betingelserne eller uacceptabel adfærd på sitet, forbeholder Dinero sig retten til at slette den pågældende konto med øjeblikkelig virkning.

Eksempler på situationer, der betragtes som en væsentlig overtrædelse eller en uacceptabel adfærd, kan blandt andet være:

  • at kopiere, optage eller på anden måde duplikere indhold fra sitet.
  • at videregive login til tredjepart
  • at omgå, forsøge at omgå eller på anden måde påvirke vores system
  • at benytte sitet i strid med dansk lovgivning

Brugeren skal til enhver tid være orienteret omkring indholdet af disse Betingelser og anvende GNIST i overensstemmelse hermed.

6. Immaterielle rettigheder

6.1 Indholdet på dette website er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører Dinero. Brugeren skal give Dinero meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af Dineros immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af websitet, som Brugeren får kendskab til.

6.3 Der overdrages ingen immaterielle rettigheder på websitet til Brugeren.

7. Ansvar

7.1 Dinero påtager sig hverken ansvar for nøjagtigheden eller pålideligheden af indholde på websitet. Information i vores videoer og på websitet har kun til formål at orientere og skal hverken betragtes som juridisk, skattemæssig, bogføringsmæssig eller anden form for rådgivning eller ydelse.

7.2 Brug af indhold på sitet er på eget ansvar. Dinero fraskriver sig ethvert ansvar for konsekvenser eller tab som følge af oplysningerne.

8. Datasikkerhed

8.1 Ved oprettelse af en profil er Dinero dataansvarlig for de indtastede personoplysninger. For så vidt angår behandling af Personoplysninger, hvor Dinero er dataansvarlig, henvises der til Privatlivspolitikken.